Astrofotografie

2010-2012

2011 - Namibia (Juni)      DIASCHOW
2012 - Namibia  (Mai)
2011 - Namibia  (November)
2012 - Namibia  (Oktober)
2010 - Namibia